lördag 20 februari 2016

Svaga elever

Har sett begreppet svaga elever många gånger men aldrig reflekterat över hur vanemässigt det används och vad det gör med hur vi uppfattar våra barn.

Hos ett svagt barn finns problemen inuti barnet, det är barnets fel, det kommer aldrig att kunna bli starkt om det själv inte vill. Jag som pedagog har ingen roll i det hela.

Varför pratar vi inte om svaga pedagoger istället? Pedagoger som inte kan anpassa inlärningstillfällena efter individen som står framför dem. Ingen individ är svag om förutsättningarna och utmaningarna är de rätta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar